PriceSpy

Sigma TC-2001 for Canon vs. Nikon Mount Adapter FTZ + 8

Sigma TC-2001 for Canon

Sigma TC-2001 for Canon

$600.00

$619.00 incl. shipping
Nikon Mount Adapter FTZ

Nikon Mount Adapter FTZ

$398.00

$406.94 incl. shipping
Canon Extender EF 2x III

Canon Extender EF 2x III

$699.00

Free shipping
Sony SEL-14TC 1.4x

Sony SEL-14TC 1.4x

$761.00

$777.00 incl. shipping
Sony SEL-20TC 2.0x

Sony SEL-20TC 2.0x

$777.00

Free shipping
Canon Extender EF 1.4x III

Canon Extender EF 1.4x III

$722.96

$729.00 incl. shipping
Canon Extender RF 1.4x III

Canon Extender RF 1.4x III

$1,097.00

Free shipping
Sigma TC-1401 for Canon

Sigma TC-1401 for Canon

$412.18

$479.00 incl. shipping
Nikon TC-14E III

Nikon TC-14E III

$886.00

$977.00 incl. shipping
Lens mount system
Canon EF
Nikon F
Canon EF
Sony E (NEX)
Nikon F
Sony E (NEX)
Canon EF
Canon EF
Nikon F
Lens elements
9 ​
5 ​
8 ​
7 ​
7 ​
7 ​
Lens groups
5 ​
3 ​
5 ​
3 ​
5 ​
4 ​
Diameter
69.8 mm
72 mm
62.4 mm
68.5 mm
62.4 mm
72 mm
69.8 mm
64 mm
Length
48.9 mm
52.7 mm
33.6 mm
19.5 mm
42.7 mm
27.2 mm
25 mm
24.5 mm
Product weight
290 g
325 g
167 g
143 g
207 g
225 g
225 g
190 g
190 g
Magnification
2 x
2 x
1.4 x
1.4 x
2 x
1.4 x
1.4 x
1.4 x
1.4 x